PRIVACY EN COOKIE BELEID

Coco June Concepts (“wij,” “ons,” of “onze”) beschouwt privacy als een belangrijke zaak. Dit privacy- en cookie-beleid (“privacy beleid”) geeft een overzicht van het soort persoonlijke gegevens dat we verzamelen wanneer u onze website en/of pagina’s daarvan (de “website”) bezoekt. Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, contactgegevens en andere persoonlijke identificatie-informatie die u mogelijk opgeeft door uw gebruik van de website, evenals op andere gegevens die we verzamelen en verwerken in verband met uw gebruik van de website.

Uw gebruik van de website valt onder dit privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden op de website. U vindt een permanente link naar deze documenten in de voettekst van de website.

Door het accepteren van dit privacy beleid geeft u Coco June Concepts uw gratis, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doelstellingen zoals uiteengezet in dit privacy beleid.

Verzameling en gebruik van informatie

Wanneer u bij de website inlogt en deze gebruikt, verzamelt Coco June Concepts alle persoonlijke gegevens van u die u via de website aan ons doorgeeft, inclusief (zonder beperking) de volgende persoonlijke gegevens: naam, , e-mailadres en alle overige informatie die u op de website aan ons geeft. Om twijfel uit te sluiten, geldt dit privacy beleid voor alle persoonlijke gegevens die u opgeeft.

Door het gebruik van cookies en dergelijke (hieronder beschreven) technologie kunnen we ook bepaalde gegevens automatisch verzamelen, die uw browser beschikbaar stelt elke keer wanneer u de website bezoekt (zoals het IP-adres (Internet Protocol), het type browser, de taal van de browser, de datum en het tijdstip van uw bezoek). We kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen die verband houden met uw bezoek aan de website (bijv. de links waarop u op de website hebt geklikt). We gebruiken deze gegevens om meer inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruikers en ter verdere verbetering van ons aanbod. Zodanige gegevens worden in bepaalde jurisdicties mogelijk als persoonlijke gegevens beschouwd krachtens de landelijke of internationale voorzieningen voor gegevensbescherming.

Coco June Concepts verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens (inclusief de automatisch verzamelde gegevens) voor verificatie, websitebeveiliging, afhandeling van bestellingen en verwerking van betalingen, levering van de meest relevante informatie over de producten en activiteiten van de Coco June Concepts, analyse, productontwikkeling en marktonderzoek, evenals marketing-gerelateerde activiteiten.

We kunnen de persoonlijke gegevens die u via de website aan ons hebt doorgegeven, combineren met andere informatie die u met ons of andere gelieerde ondernemingen die lid zijn van Coco June Concepts hebt gedeeld (zowel online als offline) en de automatisch verzamelde gegevens (bijv. door middel van tracking-technologie zoals hieronder beschreven). We kunnen deze persoonlijke gegevens ook combineren met door derden geleverde gegevens. We gebruiken deze geconsolideerde informatie om ons te helpen bij de ontwikkeling en verbetering van onze producten, om informatie aan u door te geven, om onze marketing- en onderzoeksactiviteiten te verbeteren en om andere zakelijke functies te bevorderen.

Cookies en dergelijke technologieën

Wanneer u de website bezoekt, kunnen we cookies en andere tracking-technologieën gebruiken om gebruikers te identificeren. Een “cookie” is een tekstbestandje dat op uw toestel of in uw browser wordt geïnstalleerd en wordt gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van ons aanbod en om ons meer inzicht te geven in de interactie van de gebruikers met de website. De meeste browsers zijn er in eerste instantie op ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser ook instellen op het weigeren van alle cookies, of om het aan te geven als er een cookie wordt gestuurd. Sommige functies of diensten (zoals de lay-out of gewenste taal) op de website werken echter niet goed zonder cookies.

Als u ons persoonlijke identificatie-informatie hebt gegeven, kunnen we uw persoonlijke identificatie-informatie koppelen aan informatie die door middel van deze tracking-technologie is verzameld. Hiermee kunnen we gebruikers nog meer persoonlijke afstemming en functionaliteit aanbieden.

Do-Not-Track signalen en dergelijke: Sommige webbrowsers kunnen “do-not-track” signalen naar websites sturen waarmee de browser communiceert. Onze website reageert op dit moment niet op deze “do-not-track” signalen.

Delen en bekendmaking

Door deze website te gebruiken en dit privacy beleid te accepteren, geeft u uw toestemming dat we uw persoonlijke gegevens en andere in het privacy beleid beschreven gegevens aan andere ontvangers mogen doorgeven, zoals een moeder-, dochter- of gelieerde entiteit van Coco June Concepts van ondernemingen, partner-entiteiten, distributeurs, kanaalpartners en serviceproviders die wij mogelijk inschakelen voor assistentie met ons bedrijf. Elke organisatie waaraan we zodanige persoonlijke gegevens doorgeven, is verplicht om conform dit privacy beleid uw persoonlijke gegevens geheim te houden.

We kunnen samengevoegde en/of niet-geïdentificeerde gegevens delen met andere ontvangers. Voorbeelden van dergelijke samengevoegde en niet-geïdentificeerde gegevens omvatten gebruikerstrends of het aantal gebruikers dat een bepaald deel van de website bezoekt, of het aantal malen dat op bepaalde links op de website wordt geklikt.

We maken uw persoonlijke gegevens bekend als we redelijkerwijs geloven dat we dat verplicht zijn krachtens een wet, verordening, wettelijke procedure, of door een andere overheidsinstantie; voor het onderzoeken van fraude; ter bescherming van uw veiligheid of de veiligheid van anderen; of wanneer we reden hebben te geloven dat bekendmaking van deze informatie noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of de rechten van derden die door uw activiteiten nadelige gevolgen kunnen ondervinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen als we betrokken zijn bij een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een dergelijke transactie of gerechtelijke procedure die de overdracht van de in dit privacy beleid beschreven informatie met zich meebrengt.

Overdracht en opslag van informatie

De term “Cooc June Concepts” verwijst naar de entiteit Coco June Concepts die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie. Voor de website is dit Coco June Concepts, Molenstraat 6 bus 11, 2870 Puur-Sint-Amands, België.

Er wordt toestemming gegeven dat we persoonlijke gegevens mogen verwerken die zijn verzameld op onze website in alle landen waar Coco Jne Concepts, een lid van Coco June Concepts of onze hosting-providers die faciliteiten hebben. Elke zodanige Coco June Concepts-faciliteit zal uw persoonlijke gegevens overeenkomstig dit privacy beleid behandelen. Door de website te gebruiken en dit privacy beleid te accepteren, gaat u akkoord met de overdracht en de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens aan deze faciliteiten hetgeen mogelijk een grensoverschrijdende verzending van uw gegevens met zich meebrengt.

Beveiliging

We nemen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers van de Coco June Concepts die voor hun werk deze gegevens moeten hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen of u ons aanbod te leveren.

Retentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

We gebruiken de volgende criteria om de bewaarperiode te bepalen voor elk van de categorieën persoonlijke gegevens die we verwerken: wanneer u voor het laatst verbinding hebt gemaakt met de website; wanneer we voor het laatst uw persoonlijke gegevens voor marketing doelstellingen hebben gebruikt; of uw persoonlijke gegevens ons helpen bij de instandhouding en bevordering van adequate beveiliging op de website; of u nog in een positie bent, of wij dat zijn, voor het instellen of ontvangen van een wettelijke vordering in verband met de op de website geleverde diensten; en of we er legitiem belang bij hebben om uw persoonlijke gegevens te bewaren ongeacht uw fundamentele rechten en vrijheid met betrekking tot de privacy van gegevens.

Uw rechten in verband met uw persoonlijke informatie / contact met ons opnemen

U hebt het recht om te weten welke van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketing. We zijn mogelijk echter niet in een positie dat we alle diensten op de website kunnen leveren zonder verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de aan u gerelateerde persoonlijke informatie in te zien en indien nodig te laten corrigeren.

Schrijf ons om contact op te nemen of om toegang tot of rectificatie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, via pagina met contactgegevens op de website of via een e-mail aan: info@cocojune.be

Wanneer u vraagt om toegang tot of rectificatie van uw persoonlijke gegevens, dient u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort mee te sturen.

Ongeacht het hierboven vermelde en via dezelfde procedures hebt u ook het recht om onder strikte omstandigheden uw persoonlijke gegevens te laten wissen, evenals het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht van overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt ook te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekken.

Indien u problemen ervaart met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en we niet in staat zijn om deze op correcte wijze aan te pakken, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende instantie die zich bezighoudt met de handhaving van de regels voor gegevensbescherming.

Eerdere updates van en veranderingen in dit privacy beleid

Coco June Concepts behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om te beantwoorden aan technologische ontwikkelingen, veranderingen in wet en regelgeving, en goede zakelijke werkmethoden. Indien Coco June Concepts zijn privacy methode verandert, beantwoordt een nieuw privacy beleid aan die veranderingen en wordt de ingangsdatum van het herziene privacy beleid in deze paragraaf vermeld.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2019 en is vanaf die datum van kracht.